دریافت بررسی آناتومی برگ (نهاندانگان – دولپه ها – تک لپه ها – بازدانگان)

دریافت بررسی آناتومی برگ (نهاندانگان – دولپه ها – تک لپه ها – بازدانگان)

بررسی آناتومی برگ (نهاندانگان – دولپه ها – تک لپه ها – بازدانگان)

برگ ها در زندگی انسان ها و در نقش غذا سازی به وسیله برگ ها در گیاهان از اهمیت بالای برخوردار هستند که این پروژه در راستای اجرای بررسی دقیق در رابطه با ساقه و برگ گیاهان اجرا نموده است. اصطلاحاً به برگ‌های بزرگ و تقسیم‌شده برخی از گیاهان برگ‌شاخه گفته می‌شود و این اصطلاح بیشتر برای سرخس‌ها به کار می‌رفته اما امروزه به برگ‌های نخل و پایانخل‌ها هم برگ‌شاخه می‌گویند.

در گیاهان آوندی، بَرگ‌ها زوائد جانبی ساقه‌اند که از مریستم انتهایی نوک ساقه پدید می‌آیند. بیشتر برگ‌ها اندام‌های پهن و سبز رنگی هستند که با نظم و ترتیب ویژه‌ای بر روی ساقه گیاهان قرار دارند. برگ از پهنک و دمبرگ و نیام تشکیل شده‌است و به رگه‌های آن رگبرگ می‌گویند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: