دریافت اقدام پژوهی – چگونه توانستم با افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان، افت تحصیلی آنها را برطرف نمایم؟

دریافت اقدام پژوهی – چگونه توانستم با افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان، افت تحصیلی آنها را برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی – چگونه توانستم با افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان، افت تحصیلی آنها را برطرف نمایم؟

آموزش و نحوه انجام آن از زمان های بسیار دور همواره مورد نظر نظریه پردازان و فلاسفه بوده و هست، به خصوص در دوران حاضر که علوم هرچه بیشتر به سمت تخصص و تجربه گام بر می دارند و از این رو انتقال یافته های جدید به نسلهای جدید بسیار حایز اهمیت است و از آنجایی که لزوم توجه به شیوه های آموزش بخصوص اینکه متناسب با نیاز های زمان و مکان باشد در همه نهادهای آموزشی و بویژه آموزش و پرورش مسئله ای است که توجه به آن از اهمیت چشمگیری برخوردار است.

لذا در این اقدام پژوهی که با هدف افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان پایه سوم علوم انسانی که در نهایت منجر به بهبود وضعیت درسی آنها شد، توانستیم مشکل افت تحصیلی را در این دانش آموزان برطرف نماییم.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: