دریافت آشنایی با روش های مدیریت در مدارس اثربخش

دریافت آشنایی با روش های مدیریت در مدارس اثربخش

آشنایی با روش های مدیریت در مدارس اثربخش

ترقی و پیشرفت جوامع در گرو نوع و چگونگی فعالیتهایی است که در مدارس انجام می گیرد. مدیریت و اداره این نهاد مهم و حیاتی به عهده مدیران آموزشی است که مسئول نهایی حسن انجام امور هستند.از میان نظریه‌های گوناگون رهبری نمی توان یکی را انتخاب کرد و به همه مدیران سفارش نمود که از این نظر بهره گیرند بنابراین لازم است سبک های گوناگون رهبری مورد بحث قرار گیرد و با توجه به شرایط خاص و محیط و در نظر داشتن مواردی در مورد کارکنان،سبک رهبری مناسب را انتخاب و به کار بست. در این راستا معلمان می توانند نقش اساسی را در پیشرفت مدارس و در نهایت توسعه و پیشرفت جوامع داشته باشند. انگیزش فرآیند روانشناختی است و برانگیختگی ، هدایت و تداوم اعمال ارادی فرد را که هدف مدار هستند موجب می‌شود و طریقی که رهبر، از نفوذ برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری نامیده می شود. با شتاب روز افزون تحولات در دنیای کنونی که عصر ارتباطات است و به دلیل بی ثباتی و تغییرپذیری، آنچه که جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره وری و پیشرفت یاری می رساند، درایت و خلاقیت مدیران و نیز تاثیر مدیران در پرورش خلاقیت کارکنان بوده که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود و در نتیجه جامعه می کوشند.

یکی از بزرگترین چالش ها و دستاوردها برای مدیران امروز ایجاد انگیزه در اعضای تیم های کاری تحت رهبری آنهاست، چرا که این انگیزه سبب بالا رفتن بازده کاری کارکنان و آشکار شدن بیشتر تلاش و جدیت آنان می شود. انگیزه زمانی به وجود می آید که در کارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر در سازمان و همچنین نشاط و شادابی وجود داشته باشد.لذا در کتاب پیش رو تلاش خواهیم نمود ضمن آشنایی دلایل موفقیت مدارس اثربخش به بررسی انواع مدل های رهبری آموزشی  بپردازیم.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: